ADEVÂN (ADV)


ADEVÂN (ADV)
Sür'atle koşmak

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.